Koulutukset ja valmennukset

Johdon, lähiesimiesten ja henkilöstön koulutukset ja valmennukset työoikeuden eri osa-alueilla: työsuhteen alkaminen ja päättyminen, työsuhteen ehtojen muutokset, työaika, vuosiloma, tasa-arvo ja yhdenvertai-suus työsuhteessa, yhteistoiminta, perhe- ja muut vapaat työsuhteen aikana, yksityisyyden suoja työsuhteessa, työturvallisuusasiat.