Oikeudenkäynnit 

Työsuhteen päättymiseen liittyvien ja työsuhteen aikana ilmenneiden erimielisyyksien hoitaminen oikeudessa. Esitämme asiakkaalle arvion toimeksiannon menestymismahdollisuuksista ennen asiakkaan saamaan kanteeseen vastaamista tai oikeusprosessiin ryhtymistä.