Hallinto-oikeus

Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin ongelmanratkaisuihin ja yritystoiminnan muutostilanteisiin kuuluu myös asian valmistelu ja päätöksenteko hallinnollisena prosessina. Osaamisemme perustuu vahvaan käytännön kokemukseen kaikissa ongelmanratkaisun vaiheissa sekä organisaatioiden toimintaan liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä.