Neuvottelut, sopimukset, konsultaatiot

Erimielisyyksien sovinnollinen ratkaiseminen on usein kaikkien osapuolien kannalta nopein ja kustannustehokkain keino ratkaista syntyneet ongelmatilanteet. Avustamme neuvotteluissa ja laadimme sovinto- ja muut työsuhteeseen liittyvät sopimukset. Johdon ja esimiesten avustaminen yt-prosessin läpiviennissä on vahvaa osaamistamme, samoin konsultointi työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä koko työsuhteen elinkaaren aikana. 

Laadimme sopimukset ja konsultoimme myös yhtiö-, yhdistys-, säätiö-  ja hallinto-oikeuden aloilla.